VIRKSOMHEDSPOLITIK

VIRKSOMHEDSPOLITIK

Anchersens kvalitets- og miljøledelsessystemer er certificeret efter standarderne ISO9001:2015 og ISO14001:2015. Anchersen er de første og pt. eneste i branchen, hvis kvalitets- og miljøledelsessystemer er certificeret efter de nye og skrappere standarder ISO9001:2015 og ISO14001:2015.

For at sikre et højt niveau i alt, hvad vi foretager os i virksomheden, har vi i Anchersen fastsat en række politikker inden for bl.a. miljø, kvalitet, og arbejdsmiljø. Du kan læse mere om politikkerne her.

KVALITETSPOLITIK

Anchersen tilstræber at holde et højt kvalitetsniveau, der skaber stor kundetilfredshed. Kvalitet betyder først og fremmest, at vores busser er i optimal stand og køres rettidigt af en imødekommende, kompetent chauffør.

Vi forpligter os til at overholde lovgivningen og andre relevante krav fra myndigheder og interessenter i øvrigt relateret til virksomhedens aktiviteter og til at sikre, at virksomheden kan levere et højt kvalitets- og sikkerhedsmæssigt niveau. Vi tager ansvar for vores arbejde og overholder de indgåede aftaler, så vi sammen kan skabe det bedste resultat til gavn for vores kunder og den interne trivsel.

Vi vil anvende vores kvalitetsledelsessystem aktivt til at styre kvaliteten på vores serviceydelser, og vi forpligter os til løbende at forbedre selve kvalitetsledelsessystemets effektivitet. Vi vil opstille konkrete mål for vores kvalitetsarbejde og derigennem skabe løbende forbedringer. Vi vil være proaktive og innovative i vores bestræbelser på altid at forbedre vores kvalitet, samt have fokus på en lønsom og konkurrencedygtig drift.

Vi vil informere, træne og uddanne vores medarbejdere til at handle i overensstemmelse med vores kvalitetsledelsessystem. Dertil arbejder vi for en kvalitetsbevidst holdning blandt vores medarbejdere, således at vores kunder oplever, at vi indfrier vores høje kvalitetsmål.  Vi vil sikre, at vores kvalitetspolitik er informeret ud til og forstået af vores medarbejdere.

Kvalitetspolitikkens egnethed og aktualitet tages årligt op til revision.

MILJØPOLITIK

Vi gør en forskel for miljøet hver gang, vi får flere personer til at benytte den kollektive transport. Men som personbefordringsselskab sætter vi stadig et væsentligt præg på miljøet. Det er derfor nødvendigt, at vi arbejder fremadrettet på at minimere og forebygge vores forurening og påvirkning af miljøet:

 •  i vores valg af busmateriel
 • i vores kørselsplanlægning
 • i måden, vi kører på
 • i vores ressourceforbrug og håndtering af affald

Vi forpligter os til at overholde miljølovgivningen og andre relevante krav fra myndigheder og interessenter i øvrigt relateret til virksomhedens aktiviteter. Derfor arbejder vi systematisk med miljøledelse for at reducere miljøpåvirkningerne og forpligter os til løbende at forbedre vores indsats, særligt på de områder der har størst effekt på miljøet.

Vi vil sikre, at vores gældende miljøpolitik er kommunikeret ud til vores medarbejdere, underleverandører og samarbejdspartnere.

ARBEJDSMILJØPOLITIK

Det skal være trygt, meningsfyldt og ansvarsfuldt at arbejde hos Anchersen. Hos Anchersen tror vi på, at et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for medarbejdere, der trives og udvikles, er en forudsætning for, at vi kan skabe gode resultater og opnå den høje kvalitet, vi baserer vores virksomhed på.

Som virksomhed forpligter vi os til at forebygge arbejdsskader og arbejdsrelaterede sygdomme, samt overholde lovgivningen og andre relevante krav fra myndigheder og interessenter i øvrigt relateret til virksomhedens aktiviteter.

Vi vil sikre at virksomhedens gældende arbejdsmiljøpolitik og løbende ændringer til denne er kommunikeret ud til og forstået af alle vores medarbejdere, således at hver medarbejder er bevidst om deres individuelle forpligtelser med hensyn til arbejdsmiljøet.

Ledelsen hos Anchersen har følgende fokusområder:

 • Stimulering af et sundt arbejdsmiljø, herunder stressforebyggelse
  • Via planlægning af det daglige arbejde under hensynstagen til den enkelte medarbejders situation
  • Opfølgning på medarbejdernes nuværende og fremadrettede trivsel på diverse møder samt årlige evalueringer
 • Respekt for hinanden og god omgangstone.
 • Forebyggelse af vold og trusler
  • Uddannelse af chauffører i konflikthåndtering
 • Synlig ledelse og motivation af medarbejderne
 • Ergonomi og gode fysiske forhold i busserne og på kontoret.

I virksomheden forventes det, at:

 • Alle medarbejdere bidrager til at skabe en sikker og sund arbejdsplads.
 • Alle medarbejdere tager ansvar for deres rolle og arbejdsplads.
 • Alle ledere er engageret i arbejdsmiljøarbejdet.