Fremtiden for Anchersens turist- og rutetrafik i Danmark får endnu bedre muligheder med de 2 nye ejere, Göran Mellstrøm og Christian Riewe, ombord

Ud over at majoritetsejer Poul Anchersen forøger sin ejerandel til 53%, så vil Göran Mellstrøm og Christian Riewe hver sidde på 23,5% af aktierne i Anchersen koncernen. Göran er en velkendt person i busverdenen qua sit tidligere ejerskab af Bergkvarabuss fra Sverige, hvorimod advokat Christian Riewe er ny som ejer i denne verden. Christian og Göran bliver et stærkt bidrag til Anchersen koncernen, som også i fremtiden skal sætte sit præg på den danske bussektor.

”Jeg er personligt meget glad for, at jeg nu står med en virksomhed. som er drevet af entreprenører, og at vi kan tage bæredygtige beslutninger, som er med til at sætte standarden for branchen – med øje for passagertilfredshed og udviklingen i markedet” udtaler adm. direktør Poul Anchersen – og fortsætter – ”det er et spædende 2021 vi har foran os, dels skal vi starte vores anlæg I Ringsted, og vi modtager 58 nye diesel og el-bussersom sættes i drift det næste års tid. Det er en stærk trio, som står for ejerskabet i et selskab, som ønsker at være ledende på markedet for persontransport.

.