Anchersen er nu de første og eneste i branchen, hvis kvalitets- og miljøledelsessystemer er certificeret efter de nye og skrappere standarder ISO9001:2015 og ISO14001:2015. Den 23. juni holdt Det Norske Veritas ekstern audit, hvor Anchersens kvalitets- og miljøledelsessystemer skulle re-certificeres. Virksomheden blev grundigt gennemgået, og man fandt ingen afvigelser. Anchersen fik i stedet ros, bl.a. for ledelsens engagement og medarbejdernes kendskab til både NITOB og vores mål. Re-certificeringen, hvor hele systemet gennemgås, skal foretages hvert tredje år, og vi kunne have beholdt de gamle standarder frem til 2018. men som alle andre steder i organisationen sætter vi også her standarden, hvorfor vi allerede nu havde besluttet sig for at tage den seneste opdatering med.