De første to busser inden for Movias område med miljønormen Euro6 er onsdag den 10. juli sat i drift, da Anchersen sendte dem ud på buslinjer på Amager. Torsdag følger endnu en bus.

Euro6 er et stort skridt frem i forhold til at begrænse udledning af NOx og partikler, der ophobes i lungerne og kan give vejrtrækningsproblemer. De nye busser må kun udlede en femtedel af den hidtil tilladte mængde NOx’er, og for partikler halveres den tilladte udledning.

“De tre Mercedes-busser er de første Euro6-rutebusser i drift i Danmark, og introduktionen af Euro6 vil med løbende udskiftning af busflåden betyde væsentligt mindre forurening fra dieselbusserne”, siger Søren Englund, centerchef i Trafikselskabet Movia, og pointerer, at Euro6 er en af årsagerne til, at Movia i en ny Trafikplan lægger op til at skærpe de eksisterende miljømål.

Blandt de væsentlige forbedringer med Euro6 er, at miljøstandarden tager hånd om de ultrafine partikler i udstødningsgassen, som tidligere miljønormer ikke har begrænset. Anchersen vil primært benytte de tre Euro6-busser på linjerne 30, 32, 33, 35 og 36