Anchersen har vundet kørslen på linje 4A i Movias seneste udbud om rutekørsel.

De godt 10 millioner passagerne, der årligt benytter 4A, kan se frem til helt nye Mercedes busser og et generelt løft i kvaliteten, når Anchersen overtager linjen til december 2015.

“Vi er meget glade for resultatet. Linjen passer godt til vores nuværende kørsel, og vi føler, at vi har meget at byde ind med til en A-buslinje” siger Poul Anchersen, direktør for Anchersen ApS.

Overtagelsen betyder, at Anchersen får tilført 125.700 køreplantimer med 30 nye driftsbusser og 115 medarbejdere.