I år er Anchersen med til at hjælpe Kræftens Bekæmpelse, ved at støtte kampagnen “Mand det nytter”, som kører resten af året. Kampagnen sætter fokus på mænd og kræft, da over 19.900 mænd rammes af kræft hvert år og ca. 8.100 mister livet. Det gør kræft til den hyppigste dødsårsag blandt danske mænd. 

Kræftens Bekæmpelsen samler ind til forskning, forebyggelse og støtte for kræftpatienter, så de kan leve et bedre liv med kræft. Vi støtter kampagnen “Mand det nytter” med det formål at hjælpe med at øge fokus på forebyggelse og tidlig diagnose, så færre bliver ramt og flere kan overleve kræft.

Vi har dog et lige så vigtigt formål for støtten. Det er nemlig at skabe bevidsthed blandt vores mandlige medarbejdere, der udgør ca. 90% af medarbejderne hos Anchersen. Vi vil gerne sikre, at flere mænd bliver opmærksomme på symptomer på kræft og går til læge i tiden.