Anchersen ApS er blevet ISO 9001 og ISO 14001 certificeret,- i daglig tale kvalitets- og miljøcertificeret. Det er gjort med tanke på at udvikle og fremtidssikre virksomheden.

Hele virksomheden er omfattet af certificeringen, og det er således både turist- og ruteafdeling, værksted, vaskehal og administration, som er certificeret.

“At igangsætte en ISO-certificering er en stor beslutning. Det kræver mange arbejdstimer og økonomiske midler, og ikke mindst kræver det en høj grad af opbakning fra alle medarbejderne. Vores medarbejdere har udvist meget stor vilje og indsats i projektet, og det er årsagen til, at vi er kommet så godt igennem. Certificeringen har styrket virksomheden ved, at der er kommet bedre systematik, og vi har gennemgået – og sat spørgsmålstegn – ved vores processer.” siger Poul Anchersen, direktør Anchersen ApS.

De processer, som skal sikre kvaliteten hos Anchersen, er blevet skrevet ind i virksomhedens online ledelsessystem, som alle medarbejdere har adgang til.

Næste skridt bliver, at få det forankret dybt i virksomheden og i medarbejdernes dagligdag. Anchersen ønsker at arbejde aktivt med certificeringen, og det er derfor ikke nok, at certifikatet er i hus. Processerne skal fortsat udfordres og forbedres.

ISO 9001 og ISO 14001 certificeringen auditeres hvert år af Det Norske Veritas, som er et uafhængigt og internationalt akkrediteret bureau.