KVALITETSPOLITIK

Anchersen tilstræber at holde et højt kvalitetsniveau, der skaber stor kundetilfredshed. Kvalitet betyder først og fremmest, at vores busser er i optimal stand og køres rettidigt af en imødekommende, kompetent chauffør.

Vi forpligter os til at overholde lovgivningen og andre relevante krav fra myndigheder og interessenter i øvrigt relateret til virksomhedens aktiviteter og til at sikre, at virksomheden kan levere et højt kvalitets- og sikkerhedsmæssigt niveau. Vi tager ansvar for vores arbejde og overholder de indgåede aftaler, så vi sammen kan skabe det bedste resultat til gavn for vores kunder og den interne trivsel.

Vi vil anvende vores kvalitetsledelsessystem aktivt til at styre kvaliteten på vores serviceydelser, og vi forpligter os til løbende at forbedre selve kvalitetsledelsessystemets effektivitet. Vi vil opstille konkrete mål for vores kvalitetsarbejde og derigennem skabe løbende forbedringer. Vi vil være proaktive og innovative i vores bestræbelser på altid at forbedre vores kvalitet, samt have fokus på en lønsom og konkurrencedygtig drift.

Vi vil informere, træne og uddanne vores medarbejdere til at handle i overensstemmelse med vores kvalitetsledelsessystem. Dertil arbejder vi for en kvalitetsbevidst holdning blandt vores medarbejdere, således at vores kunder oplever, at vi indfrier vores høje kvalitetsmål.  Vi vil sikre, at vores kvalitetspolitik er informeret ud til og forstået af vores medarbejdere.

Kvalitetspolitikkens egnethed og aktualitet tages årligt op til revision.