ARBEJDSMILJØPOLITIK

Det skal være trygt, meningsfyldt og ansvarsfuldt at arbejde hos Anchersen. Hos Anchersen tror vi på, at et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for medarbejdere, der trives og udvikles, er en forudsætning for, at vi kan skabe gode resultater og opnå den høje kvalitet, vi baserer vores virksomhed på.

Som virksomhed forpligter vi os til at forebygge arbejdsskader og arbejdsrelaterede sygdomme, samt overholde lovgivningen og andre relevante krav fra myndigheder og interessenter i øvrigt relateret til virksomhedens aktiviteter.

Vi vil sikre at virksomhedens gældende arbejdsmiljøpolitik og løbende ændringer til denne er kommunikeret ud til og forstået af alle vores medarbejdere, således at hver medarbejder er bevidst om deres individuelle forpligtelser med hensyn til arbejdsmiljøet.

Ledelsen hos Anchersen har følgende fokusområder:

 • Stimulering af et sundt arbejdsmiljø, herunder stressforebyggelse
  • Via planlægning af det daglige arbejde under hensynstagen til den enkelte medarbejders situation
  • Opfølgning på medarbejdernes nuværende og fremadrettede trivsel på diverse møder samt årlige evalueringer
 • Respekt for hinanden og god omgangstone.
 • Forebyggelse af vold og trusler
  • Uddannelse af chauffører i konflikthåndtering
 • Synlig ledelse og motivation af medarbejderne
 • Ergonomi og gode fysiske forhold i busserne og på kontoret.

I virksomheden forventes det, at:

 • Alle medarbejdere bidrager til at skabe en sikker og sund arbejdsplads.
 • Alle medarbejdere tager ansvar for deres rolle og arbejdsplads.
 • Alle ledere er engageret i arbejdsmiljøarbejdet.